Erfolge Sunny

 

 

 

2011
Champion Klasse

18.09.2011 Spezial Rassenhundeausstellung Neuwied, V3
29.05.2011 Spezial Rassenhundeausstellung Neuss , V2 mit Res. Anw.VDH
27.03.2011 Spezial Rassenausstellung Frankfurt V1;Anw.Dt.Ch.VDH

 

2010Champion Klasse

05.09.2010 SRA Neuwied V1;Anw.Dt.Ch.VDH
07.08.2010 Ludwigshafen V1;Anw.Dt.Ch.VDH
25.07.2010 Spezial Rassenausstellung Neunkirchen
Sunny erhielt V1 Anw. CAC (Klub), bester Rüde

06.06.2010 Klubschau Neuss
Sunny erhielt das V1 mit Anw.

 

06.03.2010 Internationale Rassenhundeausstellung München
V1 CAC (VDH); CAC Res. (Klub); CACIB Res.

22.02.2010 Spezial Rassenausstellung Frankfurt
V2 Res. Anw. VDH

2009
Champion Klasse

17.10.2009 Bundessieger Zuchtschau Dortmund
V4
05.09.2009 Luxemburg
V2 Res. Anw. VDH
26.07.2009 Spezial Rassenhundeausstellung Neukirchen
V1, CAC, bester Rüde
28.06.2009 Klubschau Siegen
V1;Anw.Dt.Ch.VDH
14.06.2009 Spezial Rassenhundeausstellung Natbergen
V

offene Klasse

15.02.2009 Nationale Rassenhundeausstellung Rheinberg
V1;Anw.Dt.Ch.VDH

2008
offene Klasse

23.11.2008 Ransbach- Baumbach
V2 Res. Anw. VDH
24.08.2008 Spezial Rassehundeausstellung Kassel
V2
Res. Anw. VDH
15.06.2008 Internationale Rassehundeausstellung Erfurt
V1
14.06.2008 Internationale Rassehundeausstellung Erfurt
V1; Anw.Dt.Ch.VDH

Zwischenklasse

24.05.2008 Internationale Rassehundeausstellung Gießen
V2; Res. Anw. VDH
04.05.2008 Europasiegerzucht Schau Dortmund
V2; Res. Anw. VDH
24.02.2008 Spezialrassehundeausstellung Frankfurt
V1, CAC Klub Res.
16.02.2008 Nationale Ausstellung Rheinberg
V2; Res. Anw. VDH

2007
Zwischenklasse

25.11.2007 Spezial Rassehundeausstellung Iserlohn

V4

10.11.2007 Internationale Ausstellung Stuttgart

V2; Res. Anw. VDH

09.09.2007 Internationale Ausstellung Leipzig

V1; Anw.Dt.Ch.VDH

Jugendklasse

05.09.2007 Luxemburg

V2

02.09.2007 Spezial Zuchtschau Köln

V4

17.06.2007 Klubschau Alsfeld

V3

03.06.2007 Spezial Zuchtschau Neuss

V2; Res. Anw. VDH

02.06.2007 Neuss

V

06.05.2007 Spezial Zuchtschau Dortmund

SG 2

05.05.2007 Europasiegerschau Dortmund

SG 3